BESIKTNING & FINANSIERING

Allabryggor.se har skapat ett konsultnätverk av oberoende experter och besiktningsmän. Med hjälp av dessa personer kan vi erbjuda olika typer av besiktnings- och projektledningstjänster för bryggbyggen och sjöarbeten. Det kan handla om dispensansökan, komplett projektledning eller mindre punktinsatser där det behövs teknisk kompetens.

Som ett exempel rekommenderar vi vid alla typer av projekt att anlita en tredje part som kan kvalitetssäkra arbetet och slutresultatet. Ett enkelt upplägg är då att en besiktningsman ser över avtalet med leverantören innan påskrift samt gör en besiktning på plats innan slutbetalning sker. Vanligtvis till en kostnad av någon enstaka tusenlapp.

På det här sättet undviks eventuella missförstånd och meningsskiljaktigheter på ett proaktivt sätt och både kund och leverantör får ett bra samarbete. Vi kan inte understryka nog hur bra investering det är att anlita en oberoende part i samband med ett bryggprojekt. Genom vårt nätverk har vi tillgång till de flesta kompetenser som kan behövas. Hör gärna av dig om du har frågor kring hur vi kan hjälpa till.

Utöver besiktningshjälp har vi även tagit fram anpassade finansierings- och försäkringstjänster för dig som planerar att bygga nytt eller reparera en äldre brygga. Välj mellan olika delbetalningsalternativ och försäkringstjänster som kan underlätta och säkerställa en trygg investering. Hör av dig så berättar vi mer.

info@allabryggor.se

0706789038