En exeges i feminomenologi

Feminomenologi är en term som kommer från feminism och fenomenologi (studiet om medvetande sinne eller anden). Det används för att antyda en post-postmodern filosofi som syftar till att analysera hur kvinnans medvetande fungerar.

Innehållet i Feminomenologi inkluderar följande och de är Eva-komplexet, näktergalkomplexet, det snövita komplexet och komplexet av Medusa.

Vad är nu Eva komplex? Det är känt genom skrifterna att Eva blev frestad av djävulen som kom i ormens förklädnad och fick henne att äta den förbjudna frukten och hon åt den och gav också en del till sin man. Vad kan detta beteckna för filosofi? Att Eva äter frukten är början på ett feminint medvetande. Det markerar början på kvinnlighet (feminin och individualitet). Evas ganska så kallade illgärning markerar början på filosofin. Det är gnosis filosofi, en filosofi som gav sina rötter till feminin fruktsamhet. Eva är en arketyp av en allvetande epistemologi. När Eva åt frukten började hon med kunskapens filosofi som blev en varelse. Eva blev all kunskaps moder. Hon hävdade sin självständighet på ett kreativt, exotiskt och esoteriskt sätt. Hon blev Filosofen par excellence. Hon kom in i vetandets Gnosis.

Det andra komplexet som jag skulle vilja ta mig an är Nightingale-komplexet? Näktergalkomplexet betecknar moderskap, hemskapande och fostra ett familjeliv. Nightingale-komplexet är en roll som är myriad med plikter och ansvar. Näktergalkomplexet betecknar en kvinna som brinner för att vara jaget, en subjektiv enhet som finner lycka och harmoni i att uppfylla rollen som en matriark. Och samtidigt är hon självständig och självständig. Hon utför sina uppgifter med iver och passion. Hon är en hemtrevlig bourgeoisi med rötter grundade i kärlek, harmoni och frid.

Det tredje komplexet som jag skulle vilja förklara är det snövita komplexet. Det snövita komplexet är en kvinna som har arketypen av en älskare. Hennes kärlek är en myt om poetisk subjektivitet. Hennes kärlek förkroppsligar en erotisk karneval av extas. Hon är medveten om sin kropp och sina behov. Hon har en poets hjärta. Vilka typer av kärlek kan härska i hjärtat av kvinnan som förkroppsligar snövitt komplex? Hon ropar efter frukten av falliska njutningar. Hon är också i odyssé med kroppen av sitt subjektiva jag. Hon är en sexuell upptäckt av att vara. Hon är en sköka av poesi.

Vad är Medusa Complex nu? Medusa-komplexet är en filosofisk förtöjning som spårar födelsen av början av femi dualitet (feminism och individualitet). I Medusakomplexet är hon en medvetandefilosof. Hon är fri som en arketyp av självständighet. Hon är en häxa som hyllar meningen med livet i en tillvarons narcissism. Hon är en löftesrik kvinna som hävdar sin självständighet. Hon är en självgjord kvinna med den enda dygden individualitet. Medusa-komplexet är kvinnans självhävdande feminina medvetande. Hon är en eklektisk katarsis av uppvaknandet av en kreativ själ.

För att sammanfatta skulle jag vilja säga att Feminomenoloy från Feminism and Phenomenology är en post-postmodern filosofi. Det kan klassificeras i Eva-komplexet, näktergalkomplexet, det snövita komplexet och Medusa-komplexet.

About Author

client-photo-1
superadmin

Comments

Lämna ett svar