Oavsett om du installerar en Powerhouse Ice Eater eller en Kasco Marine De-icer, kommer du att upptäcka att det är en enkel process. Båda märkena är redo att gå direkt ur lådan för en standardupphängningslina.

Installation av upphängningslina av din Ice Eater är ganska okomplicerad. Det första steget är att bestämma var och hur du ska montera enheten. Optimalt bör den bindas av till två fasta punkter 8 till 10 fot från varandra. En kloss eller docka pålning fungerar utmärkt, bara se till att de är solida, eftersom en isätare kommer att utöva mellan 20 och 50 pund dragkraft medan den är i drift. Det bör finnas tillräckligt med vattendjup så att isätaren kommer att vara minst 1 fot från botten och minst 1 fot under ytan. Det optimala djupet är 4 fot, men det kan monteras djupare eller grundare vid behov. Du vill försäkra dig om att din enhet aldrig kommer att ta slut i vattnet eller att du kan bränna ut motorn. Var noga med att ta hänsyn till ändrade vattennivåer under säsongen.

Nu är du redo att fästa upphängningslinorna. Både Ice Eater och Kasco De-icers låter dig ställa in anslutningspunkterna för dessa linjer. På ett Ice Eater-märke väljer du två anslutningspunkter som borras genom höljet. Om du väljer två som är 180 grader ifrån varandra kommer din Ice Eater att hänga vertikalt och producera en ungefär cirkulär glänta. Om du väljer anslutningar som är mindre än 180 grader kommer enheten att hänga i vinkel och skapa ett elliptiskt röjområde. Ju lägre grad av separation, desto närmare kommer enheten att hänga horisontellt och desto längre och smalare blir röjningsellipsen. Samma koncept gäller med Kasco De-icer, du ansluter bara linan och väver den sedan genom trådskyddsburen för att minska graden av separation mellan de två raderna.

Nu är du redo att installera din Ice Eater. Håll fast vid de två linorna, sänk ner enheten på plats och fäst säkert fast upphängningslinorna. Om du hänger upp Ice Eater under en brygga eller båt, kan du behöva passera en linje under bryggan. Att använda en båtkrok för att ta tag i linan och dra under den är ett alternativ.

Många strandägare skulle vilja ha en brygga, men befinner sig i en jurisdiktion som kräver ett bryggtillstånd. Ofta kan dessa tillstånd vara dyra, svåra att skaffa eller både och. Men på de flesta platser får en fastighetsägare vid vattnet dra upp en båt på land och lämna den där på obestämd tid. Så en lösning är att skaffa en båt som fungerar som en brygga, eller en brygga som kan licensieras som en båt. För att kvalificera sig som en båt måste den vara ett godkänt fartyg enligt riktlinjerna från US Coast Guard. Det måste med andra ord vara en båt ur säkerhets- och licensieringssynpunkt. I vissa jurisdiktioner kan det krävas att ditt fartyg är certifierat av National Marine Manufacturers Association.

Denna teknik kommer också att fungera för sjöar och fastigheter vid vattnet som inte tillåter flytbryggor alls. Genom att förtöja en brygga som är förklädd till en båt och installera en landgång har du nu i praktiken en brygga även om ett styrande organ skulle erkänna din brygga officiellt som ett fartyg.

Ett av de främsta sätten att konstruera en båt som kan användas som en docka är att använda det som kallas ”Rolling Barrel Technologies”, vilket är användningen av 55 gallon polyetenplasttrummor som flytsystem. Anledningen till att Rolling Barrel Technology är så effektiv för en brygga/båt är att den är lätt i vikt så att den lätt kan flyttas med något så lite som en 10 hästkrafters utombordsmotor. Den andra anledningen är att faten på 55 gallon är enormt flytande och kommer att vara lika stabil som vilken brygga som helst med liknande dimensioner. Vanligtvis kommer dessa flytbryggor i bredder på 4 till 17 fot och har längder från 8 till 32 fot. För dockningsytan kan vilket vanligt däckmaterial som helst användas.

Dock använder man ofta pålar för att hålla dem på plats. Det kan dock krävas tillstånd för pålningarna. Istället för pålar kan dockans ände förankras på plats med två ankare som korsar under dockan. På så sätt är ankarlinorna ur vägen för båtar som drar upp till kajen. Om det finns en viss tidvattenrörelse kan det att fästa ankaret med mestadels kätting istället för rep minimera avdriften.

Det finns två andra fördelar med att använda flytdocka av denna typ.

1) Kostnaden. Dessa rullande flytdockor är vanligtvis billigare än en typisk dockningsinstallation.

2) Bärbarheten. Flera kommersiella modeller av rullande flytdockor har motorvägsklassade hjul- och axelsystem som gör att dockan kan kopplas till ett vanligt släpfordon på en bil och bogseras ut från startrampen på motorvägen. Detta fungerar utmärkt för säsongsbetonade situationer där vattnet fryser under vintermånaderna.