The Elizabethan Era – A Is for Armada

A är för:

ARMADA

Den oövervinnliga armada som skickades av Filip II av Spanien 1588 var ett avgörande ögonblick i den elisabetanska eran. Hans avsikt var att störta Elizabeth I av England, stoppa engelskt engagemang i de spanska Nederländerna och engelska kapare i Atlanten och Stilla havet.

Den spanska flottan drogs upp i en halvmåneformation när de seglade uppför Engelska kanalen. Under den första förlovningen mellan de två flottorna var spanjorerna i överkant. Deras halvmånebildning och överlägsenhet av siffror gjorde det svårt för den engelska flottan att engagera fartyg till fartyg. Fartyg som försökte hamnade under eld från flera fartyg samtidigt. Armada seglade lugnt vidare tills de hamnade i Calais. När de spanska fartygen hade släppt ankar, i skydd av mörkret, skickade engelsmännen åtta eldskepp in i ankarplatsen. Panik uppstod i den spanska flottan. Många fartyg skar av sina ankarvajrar och flottan flydde i oordning ut till havet. Detta passade den engelska flottan och med sin överlägsna eldkraft började de koppla in fartyg till fartyg, vilket orsakade allvarlig skada, vilket resulterade i att fem fartyg sänktes och många skadades allvarligt. Sammanlagt dog 600 spanska män och nästan 400 tillfångatogs. Engelsmännen förlorade inga skepp och bara 50 – 100 man.

Några historiker från den elisabetanska eran. tror att de stormar som nu ingrep och tvingade Armada att fly norrut, räddade den engelska flottan från undergång. Det är sant att många spanska fartyg gick förlorade på ogästvänliga kuster, när de försökte runda Skottland. Många fartyg nådde Irland, men när stormar drev dem mot kusten visade sig bristen på ankare vara avgörande. Många fartyg gick på grund och förlusten av människoliv var enorm. Sammanlagt gick omkring 20 000 man och mer än 50 fartyg förlorade. Det var en katastrof, men det räddade dem från ett ännu mer förödmjukande nederlag i händerna på den engelska flottan, som var vida överlägsen från fartyg till fartyg. Av de 130 fartyg som gav sig ut från Spanien återvände endast 67 och Spanien återfick aldrig sin tidigare position som den ledande katolska nationen. Detta engagemang förändrade England från en liten ö till en stor kraft i världen.

Att England hade en så mäktig flotta berodde helt på utrikesministern Sir William Cecil och amiral John Hawkins. Cecil, senare utnämnd till första baron av Burghley och lordkansler, var en hängiven protestant, men en affärsman. Han trodde att Herren skulle gynna sidan med det tyngsta artilleriet. Drottningen utnämnde Hawkins, kassör för marinen och han satte igång med att bygga om fartygen, som var i ett dåligt tillstånd. Han städade upp den korrupta skeppsbyggnadssidan av marinen och hans innovativa design förvandlade skogsbaserade, havsbaserade slott, med trupper, till eleganta, mycket manövrerbara kanonplattformar, bemannade av sjömän. Således satte den elisabetanska eran mönstret för nästa århundrade, då marinen stärkte sin flotta för att behålla sin framstående plats. Det uppnådde möjligen sin bästa stund, med fransmännens nederlag vid Trafalgar, 1805. Men det är en annan historia!

About Author

client-photo-1
superadmin

Comments

Lämna ett svar