[vc_row][vc_column][vc_column_text]Välkommen till Allabryggor!

Du som står inför att skaffa brygga eller påbörja ett sjöarbete har en kul tid framför dig. Du kommer också märka att det finns en mängd information att ta ställning till. Via länkarna nedan hittar du information som förhoppningsvis hjälper dig få svar på dina frågor. Du hittar även mer information om respektive brygga och sjöarbete via huvudkategorierna (Bryggor och Sjöarbeten)

Sammanfattningsvis kan man säga att de fysiska förutsättningarna på den plats du planerar att anlägga bryggan eller sjöarbetet kommer avgränsa dina möjligheter väsentligt. En väldigt översiktlig guide kring vilka bryggkonstruktioner som passar olika förutsättningar finner du nedan. Mer information hittar du via länkarna ovan.

 

Val av bryggkonstruktion

Utsatt läge/grunt (max ca tre meters djup): Stenkista kombinerat med pålar placerade inne i kistan passar generellt bäst vid utsatta lägen. Man bör även ta hänsyn till vilka typer av krafter bryggan kommer utsättas för. Isrörelse i vertikalled eller horisontalled? En tung flytbrygga kan fungera givet att isrörelse i sidled inte är för stora och starka, medan de passar utmärkt för rörelse i vertikalled. Beroende på hur pass grunt det är kan även väldimensionerade pålkonstruktioner fungera.

Utsatt läge/djupt (> ca tre meters djup): Stenkista fungerar upp till ca fyra meters djup. Efter det är det i princip bara tunga flytbryggor som fungerar bra i utsatta lägen. Ju mer utsatt läget är desto större dimensioner behöver flytkroppar, tyngd och stabilitet i konstruktion ha.

Skyddat läge/grunt (max ca tre meters djup): Vid insjöar och skyddade vikar fungerar i princip alla bryggtyper. I insjöar blir kraven på stabilitet och hållfasthet lägre vilket gör att det räcker gott med lätta flytbryggor.

Skyddat läge/djupt (> ca tre meters djup): Stenkistor faller bort som alternativ vid djup större än 4 meter. Vid skyddade lägen återstår alla andra alternativ, dock med tunga flytbryggor som klarar de allra största djupen.

 

Priser

Gällande priser kan man generellt säga att stenkistor är dyrast med runt 5000 kr/kvm ink moms. Lätta flytbryggor är billigast och de andra konstruktionerna (pålbrygga, bergbrygga och betongring) alla ligger där emellan.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]