Lätt flytbrygga

BRYGGOR

Bryggor delas vanligtvis in i två kategorier, Fasta bryggor och Flytbryggor. Fasta vilar på eller är förankrade i underlaget de vilar på. Det kan vara sedimentet, bergknallar ovan ytan eller berggrunden under sedimentet, vilket ger dem hög stabilitet och motståndskraft mot naturens krafter. De vanligaste kategorierna av fasta bryggor är stenkistor, pålbryggor, bergbryggor och betongringsbryggor.

Flytbryggor delas i sin tur vanligtvis upp i Lätta och Tunga flytbryggor, varav lätta flytbryggor har en lättare konstruktion gjord av trä och flytkroppar av pvctäckta frigolitblock, medan de tyngre flytbryggorna har en mer robust träkonstruktion samt betongövertäckta flytkroppar.

Det finns fördelar och nackdelar med alla varianter av bryggor – och vilken som passar dig bäst beror helt på etableringsplatsens förutsättningar och dina preferenser. Läs vidare om respektive kategori och gör dig en uppfattning om vilken typ som passar dig bäst genom länkarna i denna text och i toppmenyn. Vi hoppas det hjälper dig på vägen till din drömbrygga!

Kontakta oss gärna om du är osäker på vilken brygga som passar dig bäst.  info@allabryggor.se