Allabryggor är Sveriges enda oberoende informationskälla och leverantörs-förmedlare av bryggor och sjöarbeten. 

* Spara tid, vi gör jobbet åt dig

* Säkerställ maximalt konkurrensutsatta offerter

* Träffa endast de leverantörer som har bäst kundreferenser

* De bästa leverantörerna ges möjlighet till fler jobb och i nya områden

Vår förhoppning är att Allabryggor ska bidra med information, inspiration och transparens i ett projekt som många upplever som komplicerat. I praktiken innebär det att vi vill hjälpa konsumenter förstå vilken eller vilka tjänster som passar deras förutsättningar bäst – och sedan matcha ihop dem med de mest relevanta leverantörerna genom vårt offertformulär.

Förfrågan matchas mot vår databas som består av bryggleverantörer och sjöentreprenader i Sverige, kategoriserad utifrån var de arbetar, vilka typer av arbeten de gör och vilka omdömen de fått från tidigare uppdragsgivare. Tjänsten är gratis att använda och finansieras av avgifter från leverantörer.

Vi hoppas du får nytta av vår tjänst. Om du har tankar eller idéer om hur Allabryggor kan bli bättre vill vi gärna höra från dig!

Representerar du ett företag som levererar bryggor och sjöarbeten vill vi lära känna er! Läs mer här.

Villkor:

Allabryggor.se är inte en part i de affärsöverenskommelser som görs mellan kunder och leverantörer. Allabryggor.se utgör därför inte någon en juridisk part mellan kunder och leverantörer. Allabryggor.se har därför inte något ansvar vid eventuella tvister som kan uppkomma mellan kunder och leverantörer, t.ex. gällande skador, brister, fel och betalning.

KONTAKT:
info@allabryggor.se