FLOATING BRIDGES

Floating piers are the piers that float in the water with the help of floating bodies and are fixed in their position with the help of pipes that are piled into the sediment or chains attached to weights on the bottom. The floating blocks consist of concrete, plastic or aluminum which are then filled with polyurethane foam. There are also variants that are only filled with air. Floating docks are usually divided into light and heavy floating docks depending on their weight and thus area of ​​use. Floating piers are easily distinguished from fixed piers whose construction rests on, or is directly anchored to, the bottom. 

 

Light floating docks have floating elements that are usually made of plastic and are, as the name suggests, more suitable as bathing docks and mooring for single smaller boats and canoes. Heavier floating docks, whose cement blocks make them more stable in the water and allow higher freeboard against moored boats, are more suitable in more exposed locations and where larger and more boats need to dock. 

 

In Sweden, there are many manufacturers of floating docks that have good quality. Always ask for references and take in quotes from several different manufacturers. You will learn from the process as different manufacturers highlight different aspects of their particular product. Allabryggor will help you get suggestions for types of floating docks according to your needs for free using our quote form . The service is free to use.

 

Advantages of floating docks

  • Prices – cheaper than fixed piers
  • Works at depths >4 meters
  • Regulations: It may be easier to get a beach protection dispensation depending on the municipality.
  • Are removable
  • Raised and lowered with the water level, which means constant freeboard against moored boats
  • Resistant to ice movement in vertical direction

Disadvantages

  • Sensitive to lateral ice movement and requires a calm location in a bay or small lake
  • Requires maintenance of gangway and anchorage (inspection at least every five years and replacement of anchorage/chain every ten to fifteen years).
  • All floating bodies absorb water. The durability of heavy floating docks is between 20-40 years. Lighter floating docks generally last a shorter time.

 

COMMON QUESTIONS AND ANSWERS:

 

Regulations: Is a building permit and beach protection dispensation required to have a pontoon?

In Sweden, the possibilities for construction, establishment of floating docks and other impacts on the environment around water are regulated by law. Dispensation from the beach protection is always required, while to our knowledge a building permit is only required for larger bridge facilities (or other buildings). Beach protection also applies to floating jetties as well as to fixed jetties, but we recommend contacting the municipality to get an idea of ​​what the possibilities look like in your particular municipality and the specific location.

 

A small floating jetty in a lake in Norrland, which is taken up over the winter, may in practice be handled differently by the administrator than a concrete jetty in the Stockholm archipelago. It is also usually instructive to talk to neighbors who received, or did not receive, a dispensation and also the bridge builders who operate in your particular area. There are creative property owners who move their floating docks a few meters at regular intervals and in this way mean that the floating dock is a boat. According to our experience, this interpretation is not usually successful against the municipal or county administrative officers. 

 

Please read our national beach protection survey for 2022 . The survey reports, among other things, how municipalities around the country view exemptions and how inclined or not inclined they are to approve these applications. Also read more about what we wrote about laws and regulations

 

Can floating docks withstand ice and winter? 

Det finns flytbryggor som klarar is och vinterväder bra och som inte behöver tas upp innan höststorm eller isläggning. Kätting och infästningsdelar är det som brukar gå sönder först vid belastning från is eller sjö. Av den anledningen är det viktigt att dimensionera och konstruera dessa delar rätt och avlasta med fjäder eller polyesterlina. Flytbryggor av oskyddad cellplast är mest känsliga och bör tas upp över vintern. Tyngre flytbryggor med flytkroppar av aluminium eller polyeten brukar ligga kvar över vintern men var noga med att inspektera kätting inför varje vintersäsong. Detta görs genom att kontrollera infästningar samt minskningen av godstjockleken, över hela kättingens längd.

 

Det går också att skaffa värdefull kunskap genom att studera vilka flytbryggor och vilka konstruktioner som hållit ihop bra respektive mindre bra i ditt närområde med liknande förutsättningar mot sjö och is. Finns flytbryggor med samma läge som ditt som legat i under vintern under många år och klarat sig bra så är chanserna att samma konstruktion kommer göra det på din fastighet med – men det finns inga garantier. Djup, våg-, vind- och isrörelser kan skifta på mycket små avstånd så allra bäst gör du i att prata med flera olika bryggleverantörer för att få en helhetsbild av läget och minimera risken att välja fel modell.  

 

Är det lämpligt att köpa en begagnad flytbrygga?

Detta är ju till stor del en fråga om ekonomi – men givet att kvalitén är bra från början och en grundlig inspektion genomförs innan köpet så är flytbrygga definitivt en lämplig produkt att köpa begagnat. Vid köp är det viktigt att ta reda på hur länge bryggan legat i vattnet, var den befunnit sig på vintern samt att undersöka hur bra flytkropparna fungerar. Detta är dock väldigt svårt att genomföra om bryggan inte ligger i vattnet, vilket bör avspeglas i ett betydligt lägre pris om du inte får möjlighet att undersöka den ordentligt. 

 

Är flytbryggor lämpligt som småbåtshamn?

Flytbryggor är oftast det bästa alternativet till småbåtshamnar då det helt enkelt blir enormt dyrt att bygga fasta bryggor för många båtar. För småbåtshamnar och samfälligheters brygganläggningar gäller att ta in många offerter och be om flera referenser. Här finns fler potentiella konstruktionsmissar att göra och anläggningen ställer andra krav på kvalitén än för de flesta privatbryggorna. Var noga med att kontrollera garantier och servicevillkor. Glöm heller inte att många kommuner även kräver bygglov, utöver strandskyddsdispens, för större brygganläggningar. 

 

Vad kostar en flytbrygga?

Priser på flytbryggor beror på om det är en lätt eller tung flytbrygga samt storleken och hur transport och etablering på platsen kan genomföras. Generellt så är flytbryggor den billigaste bryggtypen men kan givetvis även köpas in från dyra fabrikat och utföranden. Små flytbryggor kan kosta allt från några tusenlappar till några hundratusen. Det bästa sättet att snabbt och smidigt få in flera offerter enligt just dina preferenser är att skicka in vårt offertformulär. Din förfrågan kommer då skickas ut till vårat nätverk av bryggleverantörer som har bäst kundreferenser från ditt område i Sverige. Offertformuläret hittar du HÄR

 

Kan man bygga en flytbrygga själv?

Beroende på storlek, krav på stabilitet och naturens förutsättningar på just din plats går det alldeles utmärkt att bygga en flytbrygga själv. Generellt kan sägas att en liten flytbrygga som består av flytkroppar av plast med regelverk av trä, och som tas upp på vintern, går bra att bygga själv. Störra konstruktioner och av andra material lönar sig sällan om det inte är så att man har erfarenhet av att bygga bryggor sedan tidigare och har direkt tillgång till maskiner och material. Även mindre bryggor med flytelement av plast är tveksamt om det lönar sig då inköp av material och tidsåtgång för byggnation uppgår till ganska hög kostnad jämfört med de konkurrensutsatta priser på mindre flytbryggor som finns ute på marknaden nu. HÄR finns generell inköpslista om du bestämmer dig för att bygga själv. 

 

Vad heter flytbrygga på engelska?

Det finns många benämningar för flytbrygga på engelska och beror precis som på svenska på vilken typ som avses men även var i världen man befinner sig. Även om de kanske inte är helt synonyma så tycks floating boat dock eller pontoon dock vara en vanligare benämning i USA medan floating jetty tycks vara vanligare i England. Boat slip avser en brygga med plats för en båt som omsluts av bryggelement på både babord och styrbord sida. Pålad brygga kallas piled dock. Stankista kallas för crib dock. Man kan konstatera att bryggans historia och utveckling har en stark ställning i Sverige och Finland, och det är inte långsökt att anta att detta beror på den stora tillgången till lugna vatten i våra många sjöar och skärgårdar. 

Få offerter:

– För att få förslag och pris på flytbryggor som passar ditt behov, använd gärna våran offertförmedlingstjänst. Den är gratis att använda. 

 

Ytterligare resurser: 

– För att ställa frågor och få svar, samt komma i kontakt med andra intressenter kring strandskydd, använd gärna vårt FORUM

– Lär dig mer om Fasta bryggor

– Lär dig vilken bryggtyp som passar dig bäst HÄR.

– Lär dig mer om lagar och regler 

Se också:

– Judgments from the Land and Environment Court (MÖD) to learn how the law has been interpreted in various interesting cases around . See the cases regarding dispensation applications at Strandskyddsdomar.se 

– Information about beach protection from the Swedish Environmental Protection Agency .

– Information about harbors for leisure boats from the Housing Authority .

– What happens to the beach protection dispensation in 2022. See the latest from the government .

– About the right of access from the Swedish Environmental Protection Agency .

Lantmäteriet’s consultation response regarding a more differentiated beach protection.