LÄTTA FLYTBRYGGOR

Lätta flytbryggor är träkonstruktioner som vanligtvis innehåller frigolitblock. Bryggorna förankras vanligtvis med rör som slås ner i sedimentet men kan också hållas på plats med hjälp av kättingar eller linor ner till tyngder på botten.

Den lätta flytbryggan är den billigaste bryggtypen och även den bryggtyp som klarar minst påfrestningar. Därför passar de bra i väl skyddade lägen och tas med fördel upp över vintern för att hålla längre. Lätta flytbryggor klarar större djup än de flesta fasta bryggorna givet att läget är tillräckligt skyddat.

Lätta flytbryggor har som namnet antyder låg vikt och är därför relativt enkla att etablera och kan även kopplas ihop i olika former så som L- och T-former.

Lätta flytbryggor görs i många olika varianter och av många tillverkare, priser och kvalité kan skilja betydligt varför det är viktigt att ta in flera offerter och referenser från de olika tillverkarna.