BÅTHUS

Det är många båtägares dröm att även ha ett hus för båten. Båthus innebär skydd för båt och redskap men även en möjlighet att vinterförvara båten själv utan att behöva bry sig om sjösättning och upptagning vår och vinter, genom att hissa upp båten i båthuset själv. Det är ett effektivt sätt att förlänga säsongen och samtidigt minska löpande kostnader och underlätta för rengöring och underhåll av båten.

Båthus byggs normalt på stenkistor, ibland på pålar, och kräver precis som byggandet av själva bryggorna strandskyddsdispens från kommun. Möjligheter att få tillstånd att bygga ett båthus varierar mellan kommuner och underlättas vanligtvis ifall det finns befintlig bebyggelse och allra helst andra båthus i anknytning till den planerade byggplatsen. Vanligast förekommande är de i de nordliga delarna av Sverige och avtar i höjd med Smålandskusten.

Mer information om båthus kommer inom kort.