Bygga brygga själv

Att bygga en brygga själv uppfattas nog av de flesta av oss som ett övermäktigt projekt som endast erfarna hantverkare kan göra. Givetvis kräver vissa bryggtyper med vissa placeringar gedigen kunskap och särskild utrustning och maskiner – men för den händige kan detta trots allt vara ett projekt att göra själv. Oavsett om du planerar att bygga själv eller låta en bryggbyggare göra jobbet så kommer du bli en bättre beställare och slutresultatet bli bättre om du har viss kunskap om hur det hela går till. Nedan går vi igenom de övergripande grunderna för respektive bryggtyp.

 

Stenkista

Bygga en stenkista görs normalt genom kubformade träkonstruktioner där träbalkar knuttimras fast i varandra och förstärks med hjälp av bultar eller dymlingar (träpluggar). Vissa väljer även att dra ner pålar genom kistan ner i sedimentet för ytterligare stabilitet. En bra konstruktion i trä håller i minst 50 år beroende på placering och vad man anser värt att laga. Så här kan ett stenkistebygge planeras:

Alla bryggprojekt bör börja med en ordentlig studie av bryggans placering, naturens förutsättningar samt avsedd användning av bryggan. När detta är klart, eller vid ett tidigare skede, bör de även fastställas ifall det kommer vara möjligt att anlägga bryggan enligt lagar och regler. När väl detta är klart kan vi sätta igång med det roliga, rita konstruktion och planera själva bygget.

Vad gäller konstruktionsritning och andra mer kvalificerade uppgifter får var och en bedöma hur mycket som går och bör göras själv, alternativt lejas ut till experter. Det kan ara en god idé att låta just ritning och byggplanering utföras av en yrkeskunnig – medan själva utförandet görs av den händige. Vad gäller material, mått och till viss del även konstruktion kan brädgårdar ge en del råd. Generellt gällande är det tryckimpregnerat virke som gäller, vanligtvis träskyddsklasserna kallade NTR/M och NTR/A (med färgkod blå respektive vit). NTR/M är lämpligt för västkusten då den skyddar mot saltvatten och skeppsmask, medan NTR/M används i sött och bräckt vatten på ostkusten. För trädäck ovan vatten räcker det med MTR/AB.

När ritning, byggplan och strandskyddsdispens från kommun finns på plats är det bara att sätta igång och bygga bryggan själv. Ta god tid på dig att planera logistik, vilka maskiner du eventuellt kommer behöva, vilka som kommer behöva hjälpa till och hur det passar tajmingmässigt över året. Det brukar till exempel vara bra att anlägga kistan vid eller innan isen lagt sig, så får den sätta sig i dy under vinterperioden, för att sedan täckas över under våren. Isen kan också hjälpa till vid transport av sten och annat byggmaterial. Du vill heller inte att virket ligger ute och väntar för länge, särskilt inte om det är hög fuktkvot i virket vilket då kan böja sig om det hinner torka innan det byggts in i konstruktionen.

Få stora stenkistor (ung. >10 meter) görs på egen hand, medan det inte är helt ovanligt att mindre stenkistor görs av en händig. Av alla bryggtyper är stenkista generellt sett den som är svårast att bygga själv.

Se nedan för några dokumenterade hemmabyggen och byggtips. Dessa länkar kan ge inspiration och en bild av vad ett bygge innebär, men bör absolut kontrolleras och anpassas utifrån samtal med expert innan byggstart, om du väljer att bygga själv.

Stenkista vid Höga kusten

Enkel byggbeskrivning 1

Enkel byggbeskrivning 2

Dokumentation av stenkistebygge

 

Flytbrygga

Vad gäller att bygga flytbryggor själv så är det rekommenderat att köpa färdiga byggsatser eller åtminstone köpa flytblock för att undvika att de vattenfylls. Ramverket är enklare att göra själv men kan även det köpas för en rimlig peng. Flytblock kan köpas i olika utförande beroende på hur tuffa förutsättningar bryggan behöver klara. Det finns allt från frigolitblock, polyetenskal fyllda med cellplast, till skumfyllda betongblock. Flytbryggor, kräver precis som stenkistor konstruktionsritning, särskilt vad det gäller förankring. Ska den förankras med kättingar och tyngder på botten, eller är det en väldigt lätt konstruktion som endast kräver järnrör genom öglor på sidan av bryggan.

Fler tips och råd bygge av flytbrygga

Ytterligare beskrivningar

 

Pålad brygga

Pålad brygga kräver pålhammare eller kran för att få ner pålarna tillräckligt långt ner i sedimentet, som förhoppningsvis är fast lera, hela vägen ner till berget. Utöver det momentet, som man gör bäst i att betala en entreprenör för, är en pålad brygga relativt lätt att bygga själv. När pålarna väl är på plats kvarstår i princip regelverket, däckning och finlir med pollar och den utrustning man vill ha.

Video på pålad brygga

Pålad brygga vid kanal

 

Bergbrygga

En bergbrygga, eller fribärande brygga som den också kallas, hänger som namnet antyder ut över vattnet endast förankrad i berget. Här kan det verkligen vara värt att ta råd kring material och ritning från expert då det kommer krävas borrning och förankring i berg. Konstruktionen kan vara känslig om den inte dimensioneras riktigt då det inte finns stöd vertikalt. Väl utrustad med ritning, utrustning och material är detta en idealisk brygga för de som har ett berg med djupt vatten utanför. Likt de andra bryggorna går det även att leja hjälp med vissa moment, exempelvis förankring i berg, för att sedan bygga regling och däckning skälv.

Bergbrygga i insjö

Vill du ha hjälp med ritningar eller konsultation kring ditt egna bygge? Maila oss så hjälper vi dig vidare. info@allabryggor.se.

info@allabryggor.se