Fast brygga i form av en stenkista.

FASTA BRYGGOR

Fasta bryggor är precis så som namnet antyder, bryggor som vilar på, eller är förankrade i, underlaget de vilar på. Det kan vara sedimentet, bergknallar eller berggrunden under sedimentet. Fasta bryggor är i princip alla bryggor som inte är flytbryggor. Fasta bryggor anses generellt ha större motståndskraft mot is och sjö än flytbryggor.

Naturens förutsättningar på din etableringsplats kommer avgöra vilken bryggtyp som passar bäst. Till exempel passar stenkistor bäst på grunda utsatta lägen, medan flytbryggor får anses passa bättre i djupa, mindre utsatta lägen. Det är att rekommendera att identifiera vilka förutsättningar naturen ger, innan ekonomi och planerat användande tas med i kalkylen.

De vanligaste kategorierna av fasta bryggor är stenkistor, pålbryggor, bergbryggor och betongringsbryggor. Du kan läsa mer om dessa via länkarna här i texten, från huvudmenyn eller länkarna i högermarginalen. Om du är osäker på vilken typ som passar dig bäst kan du kontakta oss så hjälper vi dig. Antingen genom info@allabryggor.se eller 0706789038.