Bergbrygga

 

BERGBRYGGA

En bergbrygga sitter som namnet beskriver fast i ett berg. Vanligtvis gjuts eller bultas den fast och hänger ut över vattnet, ibland i kombination med pålar ner i sedimentet, eller stabiliserande vajrar som lyfter upp bryggan likt en hängbro, men en renodlad bergbrygga hänger ut över vattnet som en läpp endast förankrad i berget.

Vid de förutsättningar då berg et sluttar brant ner i vattnet och djupet är tillräckligt direkt utanför vattenkanten, finns det möjlighet att bygga en typ av bergbrygga som kallas konsolbrygga längs med bergets slutning ned mot vattnet.

Konsolbryggan är fördelaktig på så sätt att den är relativt billig, har lång livslängd, och är relativt fri från påverkan av sjö och is. En tänkbar nackdel är att den inte kan byggas ut från berget mer än någon meter då den snabbt blir instabil. Men om brygg-ytan räcker för ändamålet och berg och vattenförhållande är rätt så är detta en väldigt fördelaktig brygga sett till funktion och pris.

Planerar du att skaffa en brygga och har berg som möter vattenlinjen bör du överväga denna konstruktion givet att vattendjupet är tillräckligt strax utanför. Det finns dock som sagt inget som säger att man inte kan kombinera olika konstruktioner för att passa vissa förutsättningar och behov. Bergförankringen kombineras till exempel med fördel med pålar eller kistor om bryggan behöver komma längre ut i vattnet.

Bergbrygga model ”enkel” nedan.

 

Bergbrygga