PÅLAD BRYGGA

En pålad brygga är så som namnet antyder en brygga som står på pålar som tryckts ner i bottensedimentet. Pålarna kan i sin tur bestå av olika material, vanligast är trä men finns även i metall och betong. Det finns två huvudsakliga bottenförhållanden som krävs för att en pålbrygga ska kunna stå kvar och stå rakt. Den ena är att pålarna behöver stå på berget för att inte sjunka längre ner och skapa en lutande brygga, den andra är att bottenskiktet som pålarna passerar innan de når berget behöver vara tillräckligt djupt för att orka hålla pålarnas lodrätta riktning mot isens rörelser, helst över 4 meter, minst 3 meter.

Fördelarna med en pålad brygga är att den är en robust brygga med ett pris i linje med flytbryggor. Nackdelarna är känslighet mot is och att det inte får vara för djupt vid is-utsatt läge (vid >2 meter börjar konstruktionen bli känslig).

 

Värt att tänka på:

  • Montera ett glatt ytskikt över pålarna i den höjd där de möter isen för att undvika att isen får fäste och kan lyfta pålarna uppåt och sidled. Plaströr används ofta i detta syfte.
  • Vid montering är det att föredra att använda en pålhammare eller en kran, snarare än att använda slägga, fr att säkerställa att pålarna når tillräckligt djup och stabilitet.
  • Ju större dimensioner pålarna har desta mer stabilitet skapas mot sedimentet. På östkusten används oftast träpålar (150×150) medan man på västkusten använder metallpålar då skeppsmask (i salt vatten) angriper träpålar.