Latt flytbrygga

FLYTBRYGGOR

Flytbryggor är de bryggor som flyter i vattnet med hjälp av flytkroppar och fixeras i sin position med hjälp av rör som pålas ner i sedimentet eller kättingar fästa i tyngder på botten. Flytbryggor brukar delas in i lätta och tunga flytbryggor. Läs mer om dessa via länkarna här i texten, via huvudmenyn eller länkarna i högermarginalen.

 

Fördelar med flytbryggor

  • Billigare än fasta bryggor
  • Fungerar vid djup >4 meter
  • Är flyttbara
  • Höjs och sänks med vattenståndet vilket innebär konstant fribord mot förtöjda båtar
  • Tålig mot isrörelse i vertikalled

Nackdelar

  • Känslig för isrörelse i sidled och kräver lugnt läge i vik eller mindre sjö
  • Kräver underhåll av landgång och förankring (inspektion minst var femte år och byte av förankring/kätting var tionde till var femtonde år).
  • Alla flytkroppar tar upp vatten. Hållbarheten för tunga flytbryggor är mellan 20-40 år. Lättare flytbryggor håller generellt kortare tid.

 

 

Betonbrygga