Latt flytbrygga

 

FLYTBRYGGOR

Flytbryggor är de bryggor som flyter i vattnet med hjälp av flytkroppar och fixeras i sin position med hjälp av rör som pålas ner i sedimentet eller kättingar fästa i tyngder på botten. Flytblocken består av betong, plast eller aluminium som sedan fylls med polyuretaskum. Det finns också varienter som bara fylls ut av luft. Flytbryggor brukar delas in i lätta och tunga flytbryggor beroende på deras tyngd och därmed användningsområde. Flytbryggor skiljs enkelt åt från fasta bryggor vars konstruktion vilar på, eller är direkt förankrade i botten. 

 

Lätta flytbryggor har flytelement som oftast är tillverkade av plast och är som namnet antyder mer lämpliga som badbryggor och förtöjning för enstaka mindre båtar och kanoter. Tyngre flytbryggor, vars cementblock gör dem mer stabila i vattnet och tillåter högre fribord mot förtöjda båtar, är mer lämpliga vid mer utsatta lägen och där större och fler båtar behöver lägga till. 

 

I Sverige finns många tillverkare av flytbryggor som har bra kvalité. Be alltid om referenser och ta in offerter från flera olika tillverkare. Du kommer lära dig av processen då olika tillverkare framhåller olika aspekter av just sin produkt. Allabryggor hjälper dig gratis att ta få förslag på typer av flytbryggor enligt dina behov med hjälp av vårt offertformulär. Tjänsten är gratis att använda.

 

Fördelar med flytbryggor

  • Priser – billigare än fasta bryggor
  • Fungerar vid djup >4 meter
  • Regleringar: Kan vara lättare att få strandskyddsdispens beroende på kommun.
  • Är flyttbara
  • Höjs och sänks med vattenståndet vilket innebär konstant fribord mot förtöjda båtar
  • Tålig mot isrörelse i vertikalled

Nackdelar

  • Känslig för isrörelse i sidled och kräver lugnt läge i vik eller mindre sjö
  • Kräver underhåll av landgång och förankring (inspektion minst var femte år och byte av förankring/kätting var tionde till var femtonde år).
  • Alla flytkroppar tar upp vatten. Hållbarheten för tunga flytbryggor är mellan 20-40 år. Lättare flytbryggor håller generellt kortare tid.

 

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR:

 

Regleringar: Krävs bygglov och strandskyddsdispens för att ha flytbrygga?

I Sverige är möjligheterna till byggnation, etablering av flytbrygga och annan påverkan på miljön kring vatten reglerat i lag. Dispens från strandskyddet krävs alltid medan bygglov till vår vetskap endast krävs för större brygganläggningar (eller andra byggnader). Strandskyddet gäller även flytbryggor såväl som mot fasta bryggor men vi rekommenderar att höra av sig till kommunen för att få en uppfattning av hur möjligheterna ser ut i just din kommun och den specifika placeringen.

 

En liten flytbrygga i en sjö i Norrland, som tas upp över vintern, kanske i praktiken hanteras annorlunda av handläggaren än en betongbrygga I Stockholms skärgård. Det brukar också vara lärorikt att prata med grannar som fått, eller inte fått, dispens och även de bryggbyggare som verkar i just ditt område. Det finns kreativa fastighetsägare som flyttar sina flytbryggor några meter med jämna mellanrum och på så vis menar att flytbryggan är en båt. Enligt vår erfarenhet brukar inte denna tolkning vara framgångsrik mot kommunens eller länsstyrelsens handläggare. 

 

Läs gärna vår nationella strandskyddsundersönkningen för 2022. I undersökningen redovisas bland annat hur kommuner runt om i landet ser på dispenser och hur benägna eller icke benägna de är att godkänna dessa ansökningar. Läs även mer om det vi skrivit om lagar och regler

 

Tål flytbryggor is och vinter? 

Det finns flytbryggor som klarar is och vinterväder bra och som inte behöver tas upp innan höststorm eller isläggning. Kätting och infästningsdelar är det som brukar gå sönder först vid belastning från is eller sjö. Av den anledningen är det viktigt att dimensionera och konstruera dessa delar rätt och avlasta med fjäder eller polyesterlina. Flytbryggor av oskyddad cellplast är mest känsliga och bör tas upp över vintern. Tyngre flytbryggor med flytkroppar av aluminium eller polyeten brukar ligga kvar över vintern men var noga med att inspektera kätting inför varje vintersäsong. Detta görs genom att kontrollera infästningar samt minskningen av godstjockleken, över hela kättingens längd.

 

Det går också att skaffa värdefull kunskap genom att studera vilka flytbryggor och vilka konstruktioner som hållit ihop bra respektive mindre bra i ditt närområde med liknande förutsättningar mot sjö och is. Finns flytbryggor med samma läge som ditt som legat i under vintern under många år och klarat sig bra så är chanserna att samma konstruktion kommer göra det på din fastighet med – men det finns inga garantier. Djup, våg-, vind- och isrörelser kan skifta på mycket små avstånd så allra bäst gör du i att prata med flera olika bryggleverantörer för att få en helhetsbild av läget och minimera risken att välja fel modell.  

 

Är det lämpligt att köpa en begagnad flytbrygga?

Detta är ju till stor del en fråga om ekonomi – men givet att kvalitén är bra från början och en grundlig inspektion genomförs innan köpet så är flytbrygga definitivt en lämplig produkt att köpa begagnat. Vid köp är det viktigt att ta reda på hur länge bryggan legat i vattnet, var den befunnit sig på vintern samt att undersöka hur bra flytkropparna fungerar. Detta är dock väldigt svårt att genomföra om bryggan inte ligger i vattnet, vilket bör avspeglas i ett betydligt lägre pris om du inte får möjlighet att undersöka den ordentligt. 

 

Är flytbryggor lämpligt som småbåtshamn?

Flytbryggor är oftast det bästa alternativet till småbåtshamnar då det helt enkelt blir enormt dyrt att bygga fasta bryggor för många båtar. För småbåtshamnar och samfälligheters brygganläggningar gäller att ta in många offerter och be om flera referenser. Här finns fler potentiella konstruktionsmissar att göra och anläggningen ställer andra krav på kvalitén än för de flesta privatbryggorna. Var noga med att kontrollera garantier och servicevillkor. Glöm heller inte att många kommuner även kräver bygglov, utöver strandskyddsdispens, för större brygganläggningar. 

 

Vad kostar en flytbrygga?

Priser på flytbryggor beror på om det är en lätt eller tung flytbrygga samt storleken och hur transport och etablering på platsen kan genomföras. Generellt så är flytbryggor den billigaste bryggtypen men kan givetvis även köpas in från dyra fabrikat och utföranden. Små flytbryggor kan kosta allt från några tusenlappar till några hundratusen. Det bästa sättet att snabbt och smidigt få in flera offerter enligt just dina preferenser är att skicka in vårt offertformulär. Din förfrågan kommer då skickas ut till vårat nätverk av bryggleverantörer som har bäst kundreferenser från ditt område i Sverige. Offertformuläret hittar du HÄR

 

Kan man bygga en flytbrygga själv?

Beroende på storlek, krav på stabilitet och naturens förutsättningar på just din plats går det alldeles utmärkt att bygga en flytbrygga själv. Generellt kan sägas att en liten flytbrygga som består av flytkroppar av plast med regelverk av trä, och som tas upp på vintern, går bra att bygga själv. Störra konstruktioner och av andra material lönar sig sällan om det inte är så att man har erfarenhet av att bygga bryggor sedan tidigare och har direkt tillgång till maskiner och material. Även mindre bryggor med flytelement av plast är tveksamt om det lönar sig då inköp av material och tidsåtgång för byggnation uppgår till ganska hög kostnad jämfört med de konkurrensutsatta priser på mindre flytbryggor som finns ute på marknaden nu. HÄR finns generell inköpslista om du bestämmer dig för att bygga själv. 

 

Vad heter flytbrygga på engelska?

Det finns många benämningar för flytbrygga på engelska och beror precis som på svenska på vilken typ som avses men även var i världen man befinner sig. Även om de kanske inte är helt synonyma så tycks floating boat dock eller pontoon dock vara en vanligare benämning i USA medan floating jetty tycks vara vanligare i England. Boat slip avser en brygga med plats för en båt som omsluts av bryggelement på både babord och styrbord sida. Pålad brygga kallas piled dock. Stankista kallas för crib dock. Man kan konstatera att bryggans historia och utveckling har en stark ställning i Sverige och Finland, och det är inte långsökt att anta att detta beror på den stora tillgången till lugna vatten i våra många sjöar och skärgårdar. 

Få offerter:

– För att få förslag och pris på flytbryggor som passar ditt behov, använd gärna våran offertförmedlingstjänst. Den är gratis att använda. 

 

Ytterligare resurser: 

– För att ställa frågor och få svar, samt komma i kontakt med andra intressenter kring strandskydd, använd gärna vårt FORUM

– Lär dig mer om Fasta bryggor

– Lär dig vilken bryggtyp som passar dig bäst HÄR.

– Lär dig mer om lagar och regler 

Se också:

– Domar från Mark- och Miljödomstolen (MÖD) för att lära dig hur lagen tolkats i olika intressanta fall kring . Se fallen kring dispensansökningar på Strandskyddsdomar.se 

– Information om strandskydd från Naturvårdsverket.

– Information om hamnar för fritidsbåtar från Boverket.

– Vad händer med strandskyddsdispens under 2022. Se de senaste från regeringen.

– Om allemäansrätten från Naturvårdsverket.

Lantmäteriets remissvar angående ett mer differentierat strandskydd.

 

Betonbrygga