Priser

Generellt kan man säga att stenkistor är dyrast med cirka 5000 -10 000 kr per kvm, eller runt 14 – 18 000 kr per längdmeter inklusive moms. Priser beror på placeringens påverkan på frakt och maskinbehov, konstruktions- och materialval. Priser kan också variera betydligt mellan leverantörer, mestadels beroende på hur mycket ledig kapacitet de har. Därför rekommenderar vi alltid att ta in flera offerter (och alltid be om referenser).

Materialval och tillgång till egna alt. hyrda maskiner kan också påverka priser mellan leverantörer, dock är det vår erfarenhet att ledig kapacitet är den faktorn som påverkar prisskillnader mest. Av den anledningen kan det vara värt att kontakta brygghantverkare på tider på året då färre ber om offerter, d.v.s. inte på våren.

Lätta flytbryggor är den billigast av bryggtyperna och de andra konstruktionerna (pålbrygga, bergbrygga och betongring) ligger generellt sett alla någonstans mellan stenkista och lätta flytbryggor.

Mer information om priser kommer inom kort.

Priser på bryggor