Hur blir man av med parkslide?

Parkslide är en invasiv växt som ursprungligen kommer från sydostasien. Numera sprids parkslide snabbt i Sverige och tar gärna vattenvägen till ytterligare platser så som vid brygganläggningar, allmänna stränder och diken för dagvatten.

Parkslide går att bekämpa med en rad olika medoder och det är viktigt att fastighetsägare med parkslide läser på ordentligt innan bekämpning påbörjas för att undvika ytterligare spridning och säkerställa att bekämpningen verkligen blir effektiv. På rensa.nu finns en omfattande parkslideguide om bekämpningsmetoder och regelverk kring parkslide. Där kan man också enkelt komma i kontakt med professionella firmor som har erfarenhet av att bekämpa parkslide. Rensa.nu är en informationskälla om invasiva växter och en oberoende förmedlare av bekämpningstjänster. Sajten ägs av allabryggor.se.

Enligt många källor är kemisk bekämpning med glyfosfat det mest effektiva sättet att bli av med parkslide. Användning av glyfosfat kräver numera tillstånd från kommunen och är något som firmor ansöker om åt fastighetsägare. Utöver kemisk bekämpning finns flera andra metoder som går att genomföra själv, så som kapning, övertäckning och grävning. Det är mycket viktigt att varje metod utvärderas ordentligt innan arbetet sätts igång för att undvika vidare spridning och effektivitet. Det är viktigt att inte genomföra kemisk bekämpning själv och det finns många andra bra alternativ som inte påverkar djur och natur negativt.

Allabryggor rekommenderar rensa.nu för att få information om parkslide och andra invasiva växter samt för att hitta en bekämpningsfirma nära dig.

Ytterligare bra resurser om parkslide:

 

Parkslide