TUNGA FLYTBRYGGOR

Tunga flytbryggor har kraftigare dimensioner och flytförmåga än lätta flytbryggor. De är konstruerade av skumfyllda pvc-moduler eller skumfyllda betongblock. De tunga flytbryggorna kan användas året runt och klarar relativt utsatta lägen beroende på vilka dimensioner man väljer.

Konstruktionen kan användas för vågbrytning såväl som småbåtshamn vid de grövre dimensionerna – såväl som privatbrygga för en eller ett par mindre båtar vid de mindre dimensionerna. Bärighetsförmågan brukar ligga mellan 200 och 500 kg/ kvm på dessa större moduler och förankras vanligen med grov kätting.