Betongringbrygga

BETONGRING

Betongringskonstruktionen utgörs i princip av en vertikalt placerad cylinder som fylls med betong, sten och armeringsjärn. Beroende på djupet mellan botten och berggrunden kan betongringarna sänkas ner i sedimentet och vila på berggrunden med hjälp av pålar eller ställas rätt på berggrunden ifall det är tillräckligt grunt. Vid det fall sedimentet är mer än en par meter brukar man låta ringarna vila på berget med hjälp av pålar som når hela vägen ner. Ringarna ställs vid dessa fall på balkar som placerats på botten där ringarna ska stå, balkarna hjälper till att fixera pålarna och ge initial stabilitet till ringarna medan man fyller dem med sten och betong. Om djupet tillåter att ringarna kan ställas rätt på berget brukar man borra några hål i berget och förankra armeringsjärn däri.

Betongring är en förhållandevis billig lösning som ger bra stabilitet dock med begränsningar om dimensionerna inte förstoras väsentligt. Många anser att utseendet är en nackdel, vilket troligtvis gjort att konstruktionen inte är så vanlig nuförtiden.