Om du äger en båt, oavsett om det är en segelbåt, motorbåt eller yacht, vill du ha rätt sjöförsäkring för att skydda din vattenskoter och människorna på den. Båtar ger fantastiskt nöje och avkoppling under sommarsäsongerna och många båtägare lever under de få månader om året då de kan ta sig till helgen på havsresor. Men om du bara försäkrar din båt när den är på vattnet kan du få ett oförskämt uppvaknande under lågsäsongen om ditt fartyg skulle vandaliseras eller vara orsaken till att någon skadades. Att försäkra en båt året om är det bästa sättet att ge maximalt skydd för din båt och dig som båtägare.

När du är på vattnet är det ganska uppenbart varför du behöver försäkring för båtar och vattenskotrar. Kollisioner med andra båtar, skador på fartyget från dåligt väder och tuffa förhållanden och skador som kan uppstå på båten är alla potentiella risker som måste inkluderas i din sjöförsäkring. Som ägare av en segelbåt eller motorbåt tar du ett stort ansvar och det ligger i ditt bästa intresse att skydda dig från ansvarskrav och de stora kostnaderna för reparationer. Du måste också ta hänsyn till att andra båtägare på vattnet inte är försäkrade och specialiserade sjöförsäkringar kan erbjuda täckning för sådana fall.

Men när en båt tas upp ur vattnet tycker många ägare att det är bra att avbryta sin täckning, mest för att spara pengar under lågsäsong. Men många risker finns fortfarande och om du säger upp din försäkring är din båt inte längre skyddad från brand, stormar och översvämningar, skadegörelse och stöld. Båtar som är utelämnade i det fria är ett lätt offer för vandaler och om du lämnar den oförsäkrad kan du förlora värdefull utrustning inklusive motorer och segel som du måste betala för ur egen ficka. En annan anledning till att försäkra en båt även när den inte är i vattnet är att du är ansvarig inte bara för skador på båten utan även för skador som uppstår runt din båt också. Ansvarskrav kan bli ganska kostsamma och om du väljer att inte ha täckning på ett fartyg utanför vattnet kan du bli tvungen att betala sjukvårdsräkningar för någon som skadades på eller nära din båt.

Även båtar som förvaras i småbåtshamnar och hamnar behöver försäkras för att slippa betala för kostsamma reparationer och olycksfall. Du kanske också kan spara pengar genom att hålla på ett fartyg året runt eftersom vissa försäkringsbolag erbjuder reducerade självrisker för varje skadefri försäkringsperiod och när din båt är uppe i vattnet är det mycket mindre risk för olyckor. Överväg att njuta av din vattenskoter till fullo marinförsäkring året runt.

Försäkring, oavsett form, är en välsignelse! Det skyddar dig och dina ägodelar i tider av nöd och nöd. Därför måste enheter och ägodelar som är ovärderliga och ovärderliga för dig försäkras i god tid. En försäkring säkerställer att du eller din ovärderliga enhet är säker och täckt under missöden, stölder eller andra incidenter. Försäkringar finns i alla former. Oavsett om det är att försäkra dina egna kroppsdelar som ögon, njurar, lungor etc eller försäkring av ditt hus; om det är ditt eget livs försäkring så att dina familjemedlemmar kan få ekonomiskt stöd när du inte är med dem eller att försäkra din bil eller båt för att skydda ifall den skulle skadas på grund av olyckor eller stöld; alla typer av försäkringar finns och är mycket efterfrågade av futuristiska människor. Att tillhandahålla ojämförliga och obefläckade offerter på båtförsäkringar och båtförsäkringar till människor för att skydda sina tillhörigheter (särskilt båtar), är försäkringsbolag!

Fakta om försäkringsofferter:

Precis som alla andra typer av försäkringar kan de dyra och ledade båtarna och fartygen också försäkras. Om du är en stolt ägare till en påkostad båt eller ett fartyg eller en yacht eller ett segel; då ska du inte gå någon annanstans än försäkringsbolag för att få de bästa försäkringsofferterna och utnyttja den mest kundvänliga segelbåtsförsäkringen och andra båtförsäkringar.

Nu kan du hålla dina båtar och segel i trygga händer och alltid täcka genom att köpa segelbåtsförsäkringar och förmåner från försäkringsbolag. Denna välkända båtförsäkringsorganisation kommer att underlätta för dig med en rad ekonomiska försäkringsofferter som säkerligen inte kommer att bränna ett hål i fickan och som också kan utnyttjas med andra förmåner.

Tips och tricks för att få de bästa försäkringarna:

När du är på uppdraget att utnyttja den bästa båtförsäkringen kan det vara en mycket förvirrande och utmanande uppgift. Tänk på följande knep och punkter för att segla framgångsrikt i försäkringssjön:

• Jämför och kontrastera alltid båtskyddspriserna och priserna på de försäkringar som erbjuds. Inledningsvis kan du bli frestad av de extremt billiga priserna som erbjuds. Men låt dig inte lockas av det du hör. Skanna igenom villkoren och villkoren noggrant innan du köper försäkringen.

• Försök att anlita eller komma i kontakt med en advokat innan du köper segelbåtsskydd. En advokat hjälper dig att förstå de juridiska termerna och komplikationerna, så att du är säker på vad du investerar i.

• De skickliga proffsen på företag guidar dig också genom hela processen. Du kan lita på deras erfarenhet och expertis. Du kan till och med få en försäkring anpassad efter dina krav och budget.

Den bästa båtförsäkringen citerar planer med företag!

Täckningen för skydd som tillhandahålls av detta uppskattade båtförsäkringsbolag har stora variationer för att passa alla dina behov. Vare sig det gäller täckning för fysisk skada på din båt eller dina personliga tillhörigheter; medicinsk ansvarsförsäkring till båtansvarsförsäkring, spill- och bärgningsskydd eller kommersiell bogsering; alla typer av försäkringar och täckning kan köpas från en one stop shop med båtplaner och policyer.

Fartyg är de saker som ligger närmast drömmar som händer någonsin har skapat.

– Robert N. Rose

Många frågar mig om jag var skeppsbruten och bara kunde ha en bok, vad skulle det vara? Jag säger alltid ”Hur man bygger en båt”

– Stephen Wright

Jobba som en kapten, spela som en pirat

– Okänd

Människor (läs: Män) älskar båtar. Vi tar hand om våra båtar och värdesätter dem nästan lika mycket som en familjemedlem. De flesta som har båtar har båtförsäkring, men hur mycket betalar du egentligen för den försäkringen? Om du sa till dig själv när du läste detta, ”För mycket…” så kan den här artikeln bara vara värd att läsa för dig! Vi hoppas att detta ”bagardussin” av båtförsäkringar hjälper dig att spara lite pengar.

Se först vad din stat kräver. Olika stater kräver olika krav för en ordentlig båtförsäkring. De flesta stater kräver ett minimum av personlig ansvarsförsäkring. Skador på egendom är också viktiga om din båt hamnar eller förvaras någon annanstans än ditt hem. Glöm inte att icke-motoriserade vattenskotrar inte kräver fordonsförsäkring.

Sätt alla vattenskotrar på samma policy. Se dessutom om ditt bilförsäkringsbolag kan försäkra din(a) båt(ar) också. Att kombinera försäkringar är ett bra sätt att spara pengar och sänka dina räntor.

Att byta till ansvar kan hjälpa dig att spara. Gör detta bara om du är bekväm med att din försäkring bara betalar för den skada du gör på ANDRA, inte din egen båt.

Se till att du känner till gränserna för din ansvarsförsäkring. Kontrollera med din ansvarsleverantör för att säkerställa att alla händelser som kan hända är täckta. Alla policyer är inte skapade lika.

Att gå med i en grupp eller organisation är fördelaktigt. De flesta försäkringsbolag vill att deras förare ska utbildas i korrekta båtrutiner. Så pass att majoriteten kommer att erbjuda rabatt om du går en ansedd kurs i båtliv. Ett bra exempel är kursen US Power Squadrons. Även om din försäkringsleverantör inte ger dig rabatt, kan kunskapen du får definitivt spara pengar!

Erfarenhet är viktigt när det kommer till dina premier. Se till att du har en mer mogen och mer erfaren båtoperatör på din båtförsäkring. Detta kommer att undvika de extra kostnaderna för att ha unga och/eller oerfarna personer på din försäkring.

Välj rätt självrisk för din inkomst. Se till att självrisken du går med på att betala för inte blir mer än vad du har råd med i händelse av en olycka. Du ska heller inte ha din självrisk så låg att du inte har råd med premierna.

Håll båten säker både på land och på vattnet. Det är viktigt att förvara din båt på ett säkert område. Om du förvarar din båt i en försäkrad fastighet kan du kanske få skadorna täckta från din sakförsäkring. En ordentlig utredning av villkoren för din fastighetsförsäkring kommer att avgöra om detta är ett möjligt alternativ för att spara lite pengar.

Be om rabatter som dessa nedan. Här är några exempel på rabatter som erbjuds av många försäkringsbolag:

Ansvarig förare

Ursprunglig ägare

Betalas i fullt

Multi-policy

Säkerhetskurs

Är det ett bra alternativ att säga upp min försäkring under lågsäsong? Det är aldrig en bra idé att säga upp din båtförsäkring. Din båtförsäkring kan skadas under lågsäsong och om du inte är täckt betalar du skadeståndet. Denna praxis kommer också att hindra dig från att spara genom lojalitetsrabatter som försvinnande självrisk. Ett säkrare sätt att spara under lågsäsong är att ta bort någon av de förmåner som innebär att man faktiskt använder båten, som nödsläpning eller oförsäkrad båtägares försäkring. Om du gör detta, se till att du återställer dina tidigare täckningar innan du går ut på vattnet igen!

Tänk på ”hamnarisk” och vad som kan göras med din båt på land. Denna policy kan ge täckning i samband med förvaring av din båt, men inte någon av navigeringstäckningarna. Det är ett rimligt alternativ i samband med frågan ovan.

Känna till båtmarknaden och hur den kan fluktuera. På båtmarknaden tappar din båt ständigt i värde. Detta motsvarar en reducerad premie! Kontrollera regelbundet med ditt försäkringsbolag för att se om du är kvalificerad för en lägre ränta.

Gå med i en klubb eller organisation. Om du kan hitta en båtsäkerhetskurs i ditt område kommer de flesta försäkringsbolag att ge en rabatt som liknar en kurs i säker bilkörning.

En av de absoluta nöjena som en individ kan uppnå är att äga sin egen båt. En billig båtförsäkring reflekterar att kostnaden för en båtförsäkring är relativt låg, men ger samtidigt ett betydande skadeskydd mot eventuella olyckor som kan skada båten.

Denna täckning är omfattande och erbjuder täckning för båten, dess utrustning och tilläggsutrustning, utombordsmotorer, båttrailer och enskilda tillgångar. En billig båtförsäkring erbjuder täckning för fysisk förstörelse på ett verkligt kontantvärde eller en överenskommen värdegrund. Tillsammans ger båtförsäkringar ett viktigt skydd för båten, men det finns stora skillnader.

Verkliga kassavärdepolicyer finansierar återanskaffningskostnader, minus avskrivningar vid tidpunkten för förlusten. I händelse av total skada används anvisningar för prissättning av begagnade båtar och ytterligare medel för att bestämma båtens uppskattade marknadspris. Delskadekostnaden beräknas genom att få hela kostnaderna för återställningen, minus självrisken.

Avtalade beloppsvärdeförsäkringar innebär att båtägaren och försäkringsbolaget har beslutat om kostnaden för båten och i efterdyningarna av en totalförlust ersätts ägaren med det beloppet.

Överenskomna beloppsvärdepolicyer ersätter även gamla objekt med nya, exklusive eventuella antaganden om värdeminskning. Majoriteten av policyerna för överenskomna beloppsvärde kräver faktiskt kontantvärde på specifika förstörda tillgångar som segel, skyddskåpor, batterier, jollar, släpvagnar och åldrade utombordsmotorer, lägre drivenheter eller utombordare.

En billig båtförsäkring är ett prisvärt sätt att skydda en tillgång som kan ha kostat en person livets räddning.