Efter att ha flyttat till Vancouver för ett antal år sedan gick jag med i ett företags Dragon Boat Team. På den tiden ville jag hitta ett sätt att komma i form efter att ha varit på kontoret hela dagen och jag ville vara på vattnet. Det var en fantastisk aktivitet där jag utvecklade ett antal fantastiska vänskaper som jag har idag, långt efter att laget upplöstes.

Det finns inget slut på böckerna och artiklarna om teambuilding. Men det var Dragon Boating som gav mig en enkel men ändå gripande metafor för upplevelsen av att bygga och underhålla ett högpresterande team. Jag reflekterade över hur mitt team utvecklades från en grupp individer som var intresserade av Drakbåtssport till ett sammanhållet tävlingsteam där varje medlem i teamet förstod hur man kan utnyttja sina styrkor och tona ner svagheter, hur de passar in i gruppen och hur man bäst kan bidra till det övergripande lagets prestation. Det var en anmärkningsvärd upplevelse. OCH det var kul.

När du läser igenom mina 10 punkter vill jag att du ska reflektera över ditt nuvarande team. Saknas några element? Vilken skillnad skulle det göra om framgångsfaktorn fanns i ditt team? Skulle det hjälpa ditt team att nå sin potential? Enligt min erfarenhet är det väldigt få lag som når höga prestationer.

Snabbspår vägen till framgång

Jag arbetar ofta med människor som vill öka sitt teams prestation. Om du är ett team, varför inte vara det bästa teamet du kan och producera exceptionella resultat för din organisation? Hur kommer vi dit? Vad behöver vi göra?

Följande artikel påpekar vad min erfarenhet har visat mig vara några av de kritiska framgångsfaktorerna. För er som är Drakbåtar kanske mina kommentarer är bekanta. För de som inte åker drakbåt är det min förhoppning att den roliga metaforen får dig att seriöst reflektera över ditt teams prestation.

Nummer 1: Timing och teknik är viktigare än kraft och styrka

I många idrotter står individuell prestation, styrka, smidighet etc. i fokus. Den första färdigheten tränaren arbetade med oss ​​på var att ha hela lagraden i takt med samma teknik. Det är fantastiskt att ett lag med mindre råstyrka kan prestera bättre än en starkare båt på enbart timing. Det här är

1+1 är >2 princip i aktion. Det betyder inte att individualismen går förlorad, utan att individualismen tjänar lagets övergripande syfte. Annars är ni en grupp individuella bidragsgivare i en arbetsgrupp, men inte ett team. När alla paddlar slår i takt rör sig båten snabbare än båten med starkare roddare som inte är i tid; använder sin energi mot varandra istället för att fokusera på sin tajming och teknik.

Fokus på att säkerställa att medlemmarna i teamet arbetar mot samma mål. Alla i laget ska kunna berätta hur de bidrar till lagets syfte och mål.

Nummer 2: Det finns ingen ersättning för en begåvad styrman

Med en bra styrman, som teamet litar på, frigörs varje paddlare att fokusera på sitt jobb. De är inte oroliga för andra båtar, vilken riktning den här båten går, hur båten kommer att navigera i kölvattnet etc. Faktum är att styrmannens verkliga uppgift, utöver den tekniska förmågan att styra till båt, är att ingjuta förtroende hos paddlarna. Teamet tappar inte energi distraherad av problem som de inte kan lösa utan på att uppnå lagets mål.

Fokus på teamledarskap som låter medlemmarna i teamet utföra sina roller med vetskapen om att ”saker” tas om hand.

Nummer 3: En person utan tid kan kosta loppet för hela laget

Det här låter som motsatsen till nummer ett. Det handlar om vad som händer när ens en person beter sig på ett sätt som äventyrar lagets prestation? Det är här styrmannen och tränaren kommer in. Ofta vet inte individen att deras prestation äventyrar lagets prestation. Det handlar sällan om vilja eller ens förmåga att prestera utan snarare en förståelse för effekten av deras prestation. Feedback är avgörande för att säkerställa att medlemmarna i teamet går framåt tillsammans.

Fokus om att ge databaserad prestationsfeedback till teamet inklusive effekten av nuvarande prestation både positiv och korrigerande. Teammedlemmar behöver få objektiv feedback på sina prestationer och vilka planer på korrigerande åtgärder som ska förbättras.

Nummer 4: Du tränar länge och hårt för ett kort och intensivt lopp

Planer betyder ingenting om laget inte kan nå sitt mål. Teamen jobbar hårt, ofta på långsiktiga projekt men inser att måttet på värdet av arbetet är i genomförandet. Resultat är måttet på ett teams framgång.

Fokus på förmågan att uppnå exceptionella resultat.

Nummer 5: Det finns inget ”bagage” i båten; alla bidrar

Pojke, vi har alla dåliga dagar, men gissa vad, laget förtjänar ditt bästa även på de dagarna. Vi täcker alla upp för varandra när det behövs men alla bidrar..

Fokus på att hjälpa teammedlemmar att förstå deras bidrag och söka möjligheter för dem att använda sina styrkor oftare.

Nummer 6: Behandla andra lag med respekt men bli inte distraherad

I loppets hetta är det lätt att märka var de andra lagen befinner sig i loppet och bli distraherade. Men du kan bara kontrollera vad som händer i din båt, inte deras. Det finns inget du kan göra åt det som händer i deras båt. Du har all kontroll över vad du gör i din båt. Ett lag med en stark start kanske inte orkar genomföra loppet genom att fortsätta sin öppningshastighet. Fokusera din uppmärksamhet på ditt syfte och resultaten.

Fokus på vad teamet kan åstadkomma med de resurser det har.

Nummer 7: Det finns alltid mer att lära

Oavsett vilken roll du har eller hur länge du har varit med i laget, eller hur många lopp du har deltagit i, finns det alltid saker att lära. Oavsett hur bra du är kan du alltid bli bättre. Coachen skulle flytta runt oss till olika positioner så att vi skulle lära oss nya färdigheter och perspektiv.

Fokus på att se till att alla i teamet aktivt lär sig hela tiden.

Nummer 8: Ledande paddlare (slag) bestämmer takten

Det finns en otrolig nytta av att alla i teamet samarbetar mot samma mål. Ledarna i teamet sätter riktningen, ger ett synligt stöd för teamets värderingar och håller sig själva och andra ansvariga för teamets prestation. Alla är skyldiga att vara i tid med slagen. Det är inte ens sak utan min att titta och vara uppmärksam. Kom ihåg att en person utan tid kan kosta ett lopp.

Fokus på ledare som håller sig själva och andra ansvariga för framgång.

Nummer 9: Du paddlar lika hårt på en dålig dag som på en bra dag

En chefsvän till mig sa till sina anställda efter att ha blivit utmanad om bristen på lojalitet i organisationen: ”Jag vill inte ha din lojalitet, jag vill ha ditt engagemang.” Det är viktigt att varje medlem i laget är fullt närvarande hela tiden, oavsett om det är i praktiken eller på tävling.

Fokus på att varje individ i laget presterar sitt bästa varje dag.

Nummer 10: Lag vinner och lag förlorar, inte individer

I Dragon Boating vinner lag, inte individer. Hela båten korsar mållinjen eller inte. Personerna längst fram i båten eller styrmannen får inte mer av ”vinsten” än andra. Laget vinner eller laget förlorar. Vi är alla ett lag.

Fokus på att vara ett lag. Individuella färdigheter, stil, erfarenhet och kunskap bidrar alla till lagets arbete. I slutändan är vi alla ett lag som uppnår resultaten eller inte.

Genom att se till att dessa topp 10 framgångsfaktorer implementeras kan du utveckla ditt teams effektivitet. Vi hoppas att dessa 10 framgångsfaktorer hjälpte dig att reflektera över de faktorer som måste beaktas och planeras för ett mycket effektivt, högpresterande team.