Behöver du ett akut lån för att rensa dina skulder eller behöver du ett aktielån för att förbättra din verksamhet? Har du blivit avvisad av banker och andra finansiella myndigheter? Behöver du ett lån konsolidering eller inteckning? Sök inte längre eftersom vi är här för att göra alla dina ekonomiska problem till ett minne blott. Kontakta oss via e-post:

oceanfmortgages@gmail.com
oceanfmortgages@gmail.com

Och här är vår företagswebbplats: www.oceanfinance.co.uk

Det här är Ocean Finance Mortgages. Vi erbjuder lån till den som är intresserad till en rimlig ränta på 2%. Intervallet sträcker sig från 5 000,00 Euro till maximalt 100 000 000,00 Euro.

Hej.

Vi har en ”pir” ut i vattnet vid vår sommarstuga i Dalälven. Ca 5-6 lång och kanske 7-8 m bred. Den är uppbyggd av sten och förstärkt med äldre gjutna partier. Vattennivån i Dalälven höjs och sänks mycket vilket gör att den delvis är under vatten delar av året, och att isens krafter sliter och trycker och förstör den lite mer för varje år. Vi skulle vilja förstärka denna på något bra sätt, samt höja den längst ut så att den alltid är ovanför vattenytan. Söker någon som har erfarenhet inom detta och kan ge både tips och offert. Bilder finns. Inget strandskydd och piren ligger inom tomtgräns.

Finns idag en stenkistebrygga som behöver bytas ut till en ny! Grunt vatten – endast ca en meter djupt! Går ej komma till stranden med någon maskin men går att bygga ramen vid stranden utan problem. Endast ca 30 meter från väg för att bära ner virket. Finns stenar i befintlig brygga som kanske behöver kompletteras…

Finns stenkistebrygga som isen har påverkat negativt i många år. Renovering till ny brygga är det som önskas! Sten finns från bryggan som isen har flyttat en meter. och det är grunt vatten. Ca en meter men något mjuk botten längst ut.