Request from Andreas Bengtsson – bengtsson.andreas.c@gmail.com

Vi har en 15 m lång pir som länstyrelsen vill att vi tar bort och jag skulle vilja få hjälp att hitta ett sätt att åny bygga/anlägga en brygga på vår tomt. Vi äger marken fram till vattnet och har redan en byggnad framme vid vattnet. Behöver stöd i både design och hur man kan få strandskyddsdispens.