Request from Anna-Lena Falk – annalena.falk@gmail.com

Vi måste riva befintlig brygga som ligger på grannens fastighet. Bryggan består av en äldre del som först byggts med stenkista och senare pålats (Bredd 175 cm, 10,60 m lång) + en tillbyggnad från berget (280 cm bred, 6 m lång) som vilar på berget och ett betongfundament.

About Author

client-photo-1
superadmin