Request from Christin Söderberg – christin78se@yahoo.se

Hej!
Jag önskar offert på nya bryggor till vår båtklubb. Det är två bryggor, av fyra, som behöver bytas. Den ena är en gångbrygga och är ca 70m lång. Djupet är från 0m till ca 3m. Där är det inga båtar förtöjda. Den andra bryggan är ca 60m lång. Där ligger det båtar förtöjda i ca 10-12m klassen. Denna brygga är mer utsatt för vind och vågor. Tanken är att om möjligt även nyttja den som vågbrytare. Båtklubben ligger på Ekbacken 72591 i Västerås och föreningen heter Ekbackens BåtKlubb. Vad har ni för ngt att erbjuda och till vilken kostnad? Bild bifogas.

Med vänlig hälsning,
Christin Söderberg
0707771138