Request from Gudrun Rendling – gudrunrendling@hotmail.com

Offerten avser en lätt flytbrygga om 2,5 m längd och 1 m bred. Den ska levereras till insjö ca 2 mil nordväst om Norrtälje. Flytbryggan ska förbinda en befintlig fast brygga med en befintlig bryggflotte. Bryggflotten behöver komma längre ut pga vattennivån på sensommaren.

About Author

client-photo-1
superadmin