Request from Henrik Söderström – j.henrik.soderstrom@gmail.com

Jag behöver ny flytbrygga (nuvarande 20+ år delvis rutten och med kätting som rostat sönder). Nuvarande flytbrygga är 7,2 x 2,5 meter. Vill ha i samma storlek om möjligt. Skulle också behöva byt utskikt på fast del av brygga som är 33 kvm

About Author

client-photo-1
superadmin