Request from Jonas Cohen – jonas.cohen@rspqt.se

Vår samfällighetsbrygga har ca 30 på nacken och måste bytas ut. Det vi önskar är en av samma storlek på ca 45 m med 20-talet båtplatser (med Y-bommar). Samma plats och med den enda skillnaden att den första fasta delen måste förlängas så att den första flytande sektion (som numera till del ligger mot botten) placeras cirka fyra meter längre ut.
Tanken är att vi ska ha en ny brygga på plats senast våren 2025 men det kräver ett antal stämmobeslut innan dess.
Tanken är att vi ska ha en ny brygga på plats senast våren 2025 men det kräver ett antal stämmobeslut innan dess.

Ring eller maila gärna så kan jag bistå med litet mer information.

Mvh

Jonas Cohen

About Author

client-photo-1
superadmin