Request from Lars Holm – lars.o.b.holm@gmail.com

Vår samfällighet ska köpa en kombinerad bad och båtbrygga. Den ska vara ca 30-35 meter lång samt en vinkel som avslut på 4-6 m. Bredden på bryggan 2 meter. Den skall tåla infrysning och botten är sand/dy och djupet ca 3 meter längst ut. Den skall förankras med tyngder och inte rör .
Kan vi få en offert på detta inklusive frakt.
Med vänlig hälsning
Lars Holm

About Author

client-photo-1
superadmin