Request from Lukas Molund – lukas@sisyfos.se

Jag är intresserad att veta vad en flytbrygga på ungefär 2 x 4-6 meter skulle kosta till vårt projekt i Solbacka. Efterfrågar även om det går att få leverans dit och vad det skulle kosta. Även intresserad av information runt hur den installeras och om det är något man kan få hjälp med isåfall.