Request from Thommy Brewitz – thommy.brewitz@telia.com

Finns idag en stenkistebrygga som behöver bytas ut till en ny! Grunt vatten – endast ca en meter djupt! Går ej komma till stranden med någon maskin men går att bygga ramen vid stranden utan problem. Endast ca 30 meter från väg för att bära ner virket. Finns stenar i befintlig brygga som kanske behöver kompletteras…

About Author

client-photo-1
superadmin