Billig båtförsäkring

En av de absoluta nöjena som en individ kan uppnå är att äga sin egen båt. En billig båtförsäkring reflekterar att kostnaden för en båtförsäkring är relativt låg, men ger samtidigt ett betydande skadeskydd mot eventuella olyckor som kan skada båten.

Denna täckning är omfattande och erbjuder täckning för båten, dess utrustning och tilläggsutrustning, utombordsmotorer, båttrailer och enskilda tillgångar. En billig båtförsäkring erbjuder täckning för fysisk förstörelse på ett verkligt kontantvärde eller en överenskommen värdegrund. Tillsammans ger båtförsäkringar ett viktigt skydd för båten, men det finns stora skillnader.

Verkliga kassavärdepolicyer finansierar återanskaffningskostnader, minus avskrivningar vid tidpunkten för förlusten. I händelse av total skada används anvisningar för prissättning av begagnade båtar och ytterligare medel för att bestämma båtens uppskattade marknadspris. Delskadekostnaden beräknas genom att få hela kostnaderna för återställningen, minus självrisken.

Avtalade beloppsvärdeförsäkringar innebär att båtägaren och försäkringsbolaget har beslutat om kostnaden för båten och i efterdyningarna av en totalförlust ersätts ägaren med det beloppet.

Överenskomna beloppsvärdepolicyer ersätter även gamla objekt med nya, exklusive eventuella antaganden om värdeminskning. Majoriteten av policyerna för överenskomna beloppsvärde kräver faktiskt kontantvärde på specifika förstörda tillgångar som segel, skyddskåpor, batterier, jollar, släpvagnar och åldrade utombordsmotorer, lägre drivenheter eller utombordare.

En billig båtförsäkring är ett prisvärt sätt att skydda en tillgång som kan ha kostat en person livets räddning.

About Author

client-photo-1
superadmin

Comments

Lämna ett svar