NLP-teknik – Kedjankare

När du blir skickligare på att använda enkla ankare inom NLP kommer du att inse att en klient ibland behöver kunna komma åt ett antal tillstånd i snabb följd eller att deras måltillstånd måste byggas upp från en serie liknande och anslutna tillstånd.

Det är här tekniken att kedja ankare kommer in. På den enklaste nivån är en kedja av ankare en serie tillstånd som utlöses av en enda gnista som sätter igång en kaskad av förnimmelser som leder till ett sluttillstånd.

Även om det kan låta komplicerat som med en hel del NLP är det relativt enkelt att utföra när du väl kan ställa in ett enkelt ankare. Det är möjligt att skapa vilken typ av kedjeankare som helst även över olika modaliteter, men för nybörjaren (och enkel förklaring) kommer vi bara att täcka kinestetiska ankare.

 1. Definiera ett start-, mellan- och sluttillstånd
  Det första steget är att definiera antalet och typen av varje stat i kedjan. Kedjor kan vara hur långa som helst men verkar vara mest effektiva med 3-5 tillstånd, dvs 1-3 mellantillstånd. Som ett exempel, kedja Spänning -> Entusiastisk -> Passionerad -> Motiverad ger 2 mellanliggande tillstånd (Entusiastisk & Passionerad).
 2. Identifiera ankarpunkter
  Att skapa och koppla ihop en kedja av ankare kräver exakt timing och för att göra våra liv lättare att sätta triggerpunkter nära varandra gör det att vi kan reagera snabbt på förändringar hos våra kunder. Armen eller benet är utmärkta platser för ankare och ger tillräckligt med utrymme för att ställa in beröringspunkter utan överlappning.
 3. Framkalla 1:a tillstånd och skapa ankare
  Låt klienten komma åt startpunkten (Excitement i vårt exempel) och när de är i topptillståndet skapa den första ankarpunkten. Bryt tillstånd och återgå sedan för att säkerställa att ankaret är inställt.
 4. Ställ in ankare för mellan- och sluttillstånd
  Skapa ett nytt ankare bredvid det föregående för vart och ett av de återstående tillstånden, tillräckligt nära för att enkelt nå men inte så nära att det tidigare tillståndet utlöses. I vårt exempel är nästa förankrade tillstånd Entusiasm, sedan Passion och slutligen Motivation. Var och en bör ha sin egen, distinkta triggerpunkt och bör testas för att säkerställa att klienten kan komma åt varje unikt tillstånd.
 5. Break State
  Låt klienten helt bryta sig ur alla triggertillstånd och få dem tillbaka till en neutral position innan han går igenom kedjeprocessen.
 6. Börja kedja ankare
  Avfyra det första tillståndet och precis när klienten når toppen av känslan utlöser nästa länk i kedjan, och när de når toppen av den känslan gå vidare på steg tre, och så vidare tills alla beröringspunkter har avfyrats .
 7. Skölj och upprepa
  Upprepa steg 5 och 6 flera gånger tills kaskaden blir en automatisk process. Titta noga på klienten vid varje genomgång av tekniken och klienten kommer så småningom att bearbeta hela sekvensen efter att det första ankaret avfyrats. När detta händer är kedjan klar och klienten kan använda denna när som helst genom att helt enkelt avfyra det första ankaret.

About Author

client-photo-1
superadmin

Comments

Lämna ett svar