Förebyggande tips mot marin elektrolys

Låt oss utesluta de tekniska aspekterna av bildning av marin elektrolys och koncentrera oss på hur det kan förebyggas. Naturligtvis är det viktigt att förstå detta fenomen, men vår avsikt är att tillhandahålla de riktmärken som kommer att säkerställa framgång för bevarande av båtmetalldelar.

Marin elektrolys kan undvikas i de flesta fall genom att kombinera praktiska tekniker, men viktigast av allt genom övervakning. Undervattensövervakning och anodbyte räcker inte; kompletterande externa och interna båtinspektioner är viktiga för att ha alla dina baser täckta.

För att göra det är det nödvändigt att separera åtgärder i båda delarna: ”Marine Electrolysis Prevention ovanför däck” och ”Marine Electrolysis Prevention under däck.”

Tips för förebyggande av marina elektrolys – Ovan däck

Intern bindetråd Se till att sammanfogade skrov, undervattensljus, trimflikar och andra båtdelar förblir korrekt anslutna och att ledningarna är i gott skick. Utför inspektioner noggrant och regelbundet. Sök efter nätsladdar i kontakt med vattnet runt din båt och se till att dra ut dem i så fall.

Träffa dina grannar; ta reda på om deras båtmetalldelar är elektrolysfria och om de är väl underhållna kärl.

Att använda en galvanisk isolator är ett utmärkt sätt att isolera ditt kärl från andra; blockerar lågspänningslikströmmar som kommer ombord på din båt genom landströmsjordledningen. Se bara till att den valda utrustningen uppfyller ABYC-specifikationerna (American Boat & Yacht Council).

Tips för förebyggande av marina elektrolys – under däck

elektrolys Det är viktigt att förstå att olika marinor, bryggor och slips skapar speciella elektrolysmiljöer och båtens metalldelar påverkas olika. Det är nästan omöjligt att fastställa ett mönster när man mäter marin elektrolys. Varje fall bör tas på individuell basis.

Undervattenszinkövervakning är kung när det gäller förebyggande av elektrolys.

Zinkövervakning innebär en noggrann utvärdering av varje zink: massa, installation och elektrolysreaktion.

Det rekommenderas att ersätta zink till 50 %.

Zink måste borstas under skrovrengöringsbesöket för att avgöra hur mycket zinklivslängd som finns kvar.

Kontakten mellan metaller (zink/båtens metalldel) måste vara fläckfritt ren.

Behåll tillverkarens ursprungliga zinkkonfiguration, överbelasta inte systemet.

Se till att din dykare förstår grunderna i processen.

Tekniska aspekter av korrosion:

”Förstörelsen av en metall eller legering genom kemisk eller elektrokemisk reaktion med dess miljö.”

Det är ganska svårt att titta på en trasig metallbåtsdel och direkt berätta vad som orsakade just det felet. Med största sannolikhet orsakades felet av en kombination av orsaker, inklusive fel val av legering av tillverkaren, tillverkningsfel, såsom överhettning, förorening eller felaktig beläggning, fel i appliceringen av båtbyggaren, vattenhastighet, föroreningar eller föroreningar i elektrolyt (havsvatten), temperatur, vibrationer, spänningar, spalt, galvanisk eller ströströmskorrosion.

Galvanisk korrosion:

Ett naturligt fenomen är att två olika sammankopplade metaller nedsänkta i havsvatten, eller elektrolyt, utvecklar spänning och ström. Den metall som är mest aktiv elektriskt (mer positiv) kommer att försämras samtidigt som den skyddar metallen som är mindre positiv. Om båda dessa metaller är viktiga för oss kan vi fästa en annan metall, mer positiv än de andra två, som förstörs först och skyddar de viktigare metallerna. Denna offermetall kommer att erodera och skydda båtmetallen som är bunden till den och exponeras för samma vattenmassa.

Stray Current Corrosion (vanligen kallad elektrolys):

Strömkorrosion liknar galvanisk korrosion förutom att spänningen och strömflödet skapas av en extern elektrisk källa snarare än spontant i naturen, normalt med mycket mer kraft än galvanisk verkan och kan försämra vår värdefulla båtmetall på mycket kort tid .

Mekanisk korrosion:

Turbulent vatten, vatten med hög hastighet (särskilt vid kurvor i kallare rör) och siltfyllt vatten kommer alla att orsaka erosion av metaller. Ojämn hastighet inuti ett rör eller över metallytor på båtar i tidvatten eller drivande kommer också att orsaka erosion. Propellrar har flera speciella problem, i det att de har stora ojämna ytor som utsätts för tidvattenströmmar vilket orsakar temperatur- och elektriska skillnader på olika ytområden, och även spänningsskillnader på grund av olika hastigheter mellan nav och blad. Förutom att balansera axeln och propellrarna, kommer limning, användning av axelband och ett anodsystem normalt att hålla propellererosion till ett minimum genom att jämna ut spänningen över hela propellerytan.

About Author

client-photo-1
superadmin

Comments

Lämna ett svar